116 profesjonalnych warsztatów z ponad 2000+ w Europie

27 lat doświadczenia w branży opon i usług samochodowych

Średnio 4,5 gwiazdki na Google z ponad 128 560 recenzji

Polityka prywatności

Aktualizacja: 17 sierpnia 2020 r.

 

1. KIM JESTEŚMY?

 

Jesteśmy Bridgestone Europe NV/SA, spółką założoną na mocy prawa belgijskiego, z siedzibą pod adresem Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia i numerem w rejestrze 0420.639.510.

 

Bridgestone Europe NV/SA funkcjonuje jako główny zakład w Unii Europejskiej grupy First Stop, w skład której wchodzą również nasze spółki zależne First Stop West S.A.S. i Métifiot S.A.S. we Francji, First Stop Southwest S.A.U. w Hiszpanii, Levet Ltd w Irlandii oraz spółki zależne Bridgestone Europe NV/SA, naszej spółki dominującej, w zakresie działalności First Stop w innych krajach Unii Europejskiej, oraz First Stop Reifen & Autoservice AG, z siedzibą w Szwajcarii (określane łącznie w niniejszej polityce jako „First Stop”, „my”, „nas” lub „nasze”).

 

2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

 

Dane osobowe to informacje, które identyfikują użytkownika jako osobę fizyczną, bezpośrednio lub pośrednio, w połączeniu z innymi informacjami. Możemy komunikować się z użytkownikiem na wiele różnych sposobów z różnych powodów, z których każdy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Niektóre dane są dobrowolnie przekazywane przez użytkownika z własnej inicjatywy lub na naszą prośbę. Inne dane to zaobserwowane dane, które przechwytujemy z interakcji użytkownika z naszymi produktami i usługami, stronami internetowymi i mediami społecznościowymi.

 

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH

 

a. Transakcje sprzedaży

 

Podczas interakcji z nami w celu zakupu online produktów lub usług, lub zakupu produktów lub usług w punkcie sprzedaży sieci First Stop, którą obsługujemy, wymagamy podania informacji dotyczących użytkownika, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu, hasło do konta, informacje o karcie płatniczej, marka i typ pojazdu, z którego korzysta użytkownik, wybór produktu i/lub usługi. Podstawą prawną naszego przetwarzania jest umowa sprzedaży, ponieważ bez danych osobowych użytkownika nie możemy wypełnić naszych zobowiązań lub skorzystać z naszych praw wynikających z umowy lub zapewnić użytkownikowi pomocy posprzedażnej.

 

b. Obsługa klienta

 

Gdy użytkownik skontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących naszych produktów i usług, naszej sieci punktów sprzedaży, kwestii gwarancji lub ogólnego zapytania, przetwarzamy dane kontaktowe użytkownika, zapytanie oraz, w stosownych przypadkach, historię zakupów. Robimy to w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby spełnić żądania użytkownika, odpowiedzieć na jego pytania lub zbadać jego roszczenia.

 

c. Dziennik przebiegu

 

W niektórych krajach mamy obowiązek prawny za każdym razem, gdy serwisujemy pojazd użytkownika, aby wprowadzić odczyt przebiegu, numer VIN pojazdu i datę serwisowania do centralnej bazy danych zarządzanej przez rząd.

 

d. Badanie satysfakcji klientów

 

Gdy użytkownik jest zarejestrowany, możemy od czasu do czasu zaprosić go do udziału w ankiecie satysfakcji, ponieważ pomoże nam to zrozumieć ogólne oczekiwania naszych klientów, niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, aby nasze produkty i usługi były zgodne z wymaganiami rynku.

 

e. Rezerwacja wizyt online

 

Gdy użytkownik rezerwuje wizytę online w celu otrzymania usług z jednego z punktów sprzedaży First Stop, zawiera z nami umowę zobowiązującą nas do skontaktowania się w imieniu użytkownika z punktem sprzedaży First Stop. W celu realizacji umowy wymagamy od użytkownika podania informacji dotyczących użytkownika, potrzebnych do umówienia się na spotkanie z wybranym przez użytkownika punktem sprzedaży First Stop. Takie informacje obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ pojazdu, z którego korzysta użytkownik, wybór produktu i/lub usługi, datę i godzinę wizyty.

 

f. Marketing bezpośredni

 

Możemy zaprosić użytkownika, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób, do wyrażenia zgody na subskrypcję newsletterów First Stop, aby być na bieżąco informowanym o nowych Usługach, promocjach i wydarzeniach. Subskrypcja naszych newsletterów wymaga, abyśmy przetwarzali imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika. Poza przypadkiem wyrażenia zgody przez użytkownika, nadal mamy uzasadniony interes w dalszym rozważaniu marki First Stop przez użytkownika przy kolejnych zakupach. W tym celu możemy wysyłać naszym klientom newslettery i reklamy pocztą elektroniczną, aby poinformować ich o nowych produktach i usługach, które są podobne do tych, które wcześniej zakupili w First Stop.

 

g. Odwiedzanie naszych stron internetowych

 

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych nasz baner cookies poinformuje użytkownika o plikach cookies, których używamy. Pliki cookies to dane przesyłane przez naszą stronę internetową do przeglądarki internetowej odwiedzających, które są odsyłane przez przeglądarkę przy każdym kolejnym wejściu na tę samą stronę. Pliki cookies są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających lub obserwacji ruchu na naszych stronach internetowych w celu oceny wydajności naszej strony internetowej, określenia rodzaju treści do tworzenia lub produktów do wypromowania, segmentacji odwiedzających według wieku, płci, kraju, urządzenia itp., lub w celu optymalizacji naszych stron internetowych w celu zwiększenia konwersji. Umieszczamy niezbędne pliki cookies na urządzeniach odwiedzających. Są one potrzebne, aby umożliwić podstawowe funkcje strony internetowej, takie jak logowanie, nawigacja między stronami bez utraty poprzednich działań, umieszczanie elementów w koszyku itp. Niezbędne pliki cookies są zwolnione z obowiązku wyrażenia zgody, a przetwarzanie danych osobowych za pomocą tych plików cookies opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby uwzględnić te podstawowe funkcje na naszej stronie internetowej. Inne pliki cookies (funkcjonalne, analityczne, społecznościowe i reklamowe) są instalowane na urządzeniu użytkownika tylko po uzyskaniu jego pisemnej zgody. Użytkownik może wyrazić zgodę, zaznaczając pola wyboru w naszym banerze dotyczącym plików cookies. Wybór plików cookies pozostaje ważny przez pewien czas, po czym podczas następnej wizyty na stronie internetowej zapraszamy ponownie do odnowienia zgody. Oczywiście można zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie poprzez baner plików cookies. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kategorii plików cookies, z których korzystamy, można zapoznać się z naszą polityką plików cookies.

 

h. Analiza połączeń

 

Jest to informacja, która łączy wizytę na stronie lokalizatora dealerów naszej strony internetowej z rozmową telefoniczną, którą wykonujesz z jednym z naszych sklepów detalicznych za pomocą numeru telefonu pobranego z naszej strony internetowej. Informacje te pozwalają nam śledzić skuteczność naszej strony internetowej dla potencjalnych klientów, którzy sprawdzają nasze produkty i usługi online przed wykonaniem telefonu do sklepu detalicznego. Śledzimy połączenie tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę. Analiza połączeń polega wyłącznie na śledzeniu miejsca połączenia, daty i godziny połączenia oraz numeru telefonu. Nie nagrywamy rozmowy telefonicznej ani nie używamy numeru telefonu użytkownika w celu kontaktu.

 

i. Profilowanie klientów

 

Możemy tworzyć profile klientów z wykorzystaniem danych osobowych, które przetwarzaliśmy podczas dostarczania produktów i usług, takich jak wiek klienta, płeć, typ pojazdu, lokalizacja, kategoria zakupionych opon i inne dane dotyczące naszych klientów. Profil klienta opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby lepiej zrozumieć różne kategorie preferencji klientów oraz oferować lub promować produkty i usługi, które naszym zdaniem odpowiadają interesom konkretnego profilu. Na przykład możemy uznać klientów mieszkających na obszarze geograficznym o regularnych opadach śniegu jako potencjalnych nabywców opon zimowych. Profile klientów mogą być również tworzone w oparciu o nawyki przeglądania stron internetowych. Użytkownik nie będzie jednak profilowany, chyba że wyrazi zgodę na umieszczenie przez nas marketingowych plików cookie.

 

j. Zarządzanie dostawcami i dealerami

 

Nasze interakcje ze sprzedawcami i klientami dealerów („Relacje biznesowe”) wymagają, abyśmy przetwarzali dane osobowe osób wyznaczonych w ramach Relacji biznesowych w celu pełnienia roli osoby kontaktowej do zarządzania niektórymi aspektami relacji. Dane te mogą być wymagane przez nas lub dostarczone przez sprzedawcę lub dealera, lub też przekazane przez samego użytkownika. W każdym przypadku przetwarzamy dane w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby relacje biznesowe były zarządzane przez wyznaczone kluczowe osoby kontaktowe.

 

Nie gromadzimy danych osobowych, które nie są istotne dla celów określonych powyżej lub w inny sposób zgłoszonych użytkownikowi podczas uzyskiwania zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

 

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

 

Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne do naszych celów lub, w zależności od przypadku, przez okres określony w umowie lub przez prawo.

 

Oznacza to, że przechowujemy dane osobowe w określonym celu:

 

 • dopóki użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec ich wykorzystania w tym celu, w przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa zapewniły użytkownikowi prawo do sprzeciwu, a my nie mamy istotnych podstaw do przetwarzania, które mają pierwszeństwo przed prawami użytkownika;
 • do momentu wygaśnięcia naszego uzasadnionego interesu lub umowy, na podstawie której przetwarzamy dane, chyba że mamy ciągły obowiązek prawny do przechowywania danych przez dłuższy okres. Na przykład dane dotyczące transakcji sprzedaży muszą być przechowywane przez okres od 5 do 10 lat (w zależności od kraju) ze względów księgowych i podatkowych;
 • do momentu wycofania zgody lub rezygnacji z przetwarzania, które opierało się na zgodzie użytkownika lub upływu 5 lat od udzielenia zgody, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
 • dopóki użytkownik nie zdecyduje się nie odnowić uprzednio udzielonej zgody, w sytuacjach, w których nasze zasady zalecają oferowanie osobom, których dane dotyczą, możliwości regularnego odnawiania zgody. Na przykład nasze pliki cookies oparte na zgodzie pozostają w pamięci przez okres 13 miesięcy, chyba że użytkownik wcześniej zmienił swoje preferencje;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o obowiązek prawny, przechowujemy je tak długo, jak podlegamy obowiązkowi prawnemu;

 

5. KIM SĄ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

 

Dane osobowe użytkowników ujawniamy wyłącznie w celach opisanych poniżej oraz wyłącznie kategoriom odbiorców opisanym poniżej. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane, zabezpieczane i przekazywane zgodnie z obowiązującym prawem.

 

a. Nasi upoważnieni pracownicy

 

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez nasz upoważniony personel na zasadzie „ścisłej potrzeby” i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

 

b. Inne podmioty należące do Grupy Bridgestone w Europie

 

Jesteśmy częścią globalnej organizacji („Bridgestone Group”), składającej się z kilku firm w Europie i poza jej granicami, które korzystają z tej samej zintegrowanej infrastruktury informatycznej. W celu zarządzania danymi, dane osobowe mogą być przekazywane do jednej lub większej liczby spółek stowarzyszonych Grupy Bridgestone zlokalizowanych w Europie, zgodnie z potrzebami przetwarzania i przechowywania danych, zapewniając użytkownikom dostęp do naszych Usług, zapewniając obsługę klienta, podejmując decyzje o ulepszeniach usług, opracowywaniu treści i w innych celach opisanych w niniejszej Polityce.

 

c. Odbiorcy zewnętrzni

 

Korzystamy z usług firm zewnętrznych, których obsługa polega na przetwarzaniu danych osobowych w naszym imieniu. Na przykład przechowywane przez nas dane są przechowywane przez dostawców usług w chmurze, a nasz marketing bezpośredni jest obsługiwany przez agentów marketingowych. Gdy umówimy się na spotkanie w imieniu użytkownika, wybrany przez niego punkt sprzedaży First Stop otrzyma, do użytku we własnym celu, dane osobowe użytkownika w celu dostarczenia mu żądanych produktów i usług.

 

d. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

 

Niektóre dane osobowe mogą być przekazywane naszym odbiorcom znajdującym się w krajach spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (“kraje trzecie”).

 

Wszelkie przekazywanie danych osobowych do krajów innych niż te, w odniesieniu do których Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych, wymienionych na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, odbywa się na podstawie umów zawieranych z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub innych odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce otrzymać kopię zabezpieczeń, prosimy o przesłanie zapytania korzystając z danych kontaktowych.

 

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Użytkownik ma konkretne prawa związane z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi dotyczącymi użytkowników. Będziemy szanować indywidualne prawa użytkowników i odpowiednio rozpatrzymy ich prośby.

 

Poniższa lista zawiera informacje na temat praw użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych:

 

 • Prawo dostępu: użytkownik może poprosić nas o informacje dotyczące danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, w tym informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych posiadamy lub kontrolujemy, do czego są one wykorzystywane, gdzie je zebraliśmy, jeśli nie bezpośrednio od użytkownika, i komu zostały one ujawnione, jeśli miało to miejsce. Użytkownik może otrzymać bezpłatnie jedną kopię danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia rozsądnej opłaty za każdą kolejną kopię, której użytkownik może zażądać.
 • Prawo do sprostowania: użytkownik może uzyskać od nas sprostowanie jego danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu były dokładne, kompletne, aktualne i odpowiednie, w oparciu o najnowsze dostępne nam informacje. W stosownych przypadkach udostępniamy samoobsługowe portale internetowe, w których użytkownicy mają możliwość przeglądania i poprawiania swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia: użytkownik może uzyskać od nas zgodę na ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych, jeśli
  • zakwestionuje dokładność jego danych osobowych przez okres, który jest nam potrzebny do weryfikacji dokładności,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i użytkownik zażąda ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia swoich danych osobowych,
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub jeśli
  • użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu, podczas gdy my weryfikujemy, czy nasze uzasadnione podstawy prawne są nadrzędne wobec podstaw prawnych użytkownika.
 • Prawo do przenoszenia: Na prośbę użytkownika przekażemy jego dane osobowe innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub jest niezbędne do wykonania umowy. Zamiast otrzymać kopię danych osobowych użytkownik może zażądać od nas bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, wskazanemu przez użytkownika.
 • Prawo do usunięcia: użytkownik może zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu jego danych osobowych (patrz poniżej) i wyrazić swój sprzeciw wobec ich przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego od nas przetwarzania, w szczególności ze względu na ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych;
  • w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do sprzeciwu: użytkownik może w dowolnej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, pod warunkiem że przetwarzanie to opiera się na uzasadnionych interesach naszych lub osób trzecich. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione powody i nadrzędny interes w odniesieniu do przetwarzania danych lub ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych, należy określić, czy użytkownik życzy sobie usunięcia swoich danych osobowych, czy też ograniczenia ich przetwarzania przez nas.

 

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak zostać przedłużony ze szczególnych powodów związanych z określonym prawem lub złożonością wniosku. W pewnych sytuacjach możemy nie być w stanie zapewnić dostępu do wszystkich lub niektórych danych osobowych ze względu na przepisy ustawowe. Jeśli odrzucimy prośbę o dostęp, poinformujemy użytkownika o przyczynie odmowy.

 

W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie jednoznacznie zidentyfikować użytkownika na podstawie jego danych osobowych ze względu na dane identyfikacyjne podane we wniosku. W takich przypadkach, gdy nie możemy zidentyfikować użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, nie jesteśmy w stanie spełnić prośby użytkownika o skorzystanie z jego praw, jak opisano w niniejszej sekcji, chyba że użytkownik dostarczy dodatkowe informacje umożliwiające jego identyfikację.

 

7. KONTAKT

 

W celu skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw należy złożyć wniosek pod adresem: https://privacy.firststop.eu/?language=PL

 

Można również zwrócić się bezpośrednio do naszej osoby kontaktowej ds. ochrony danych: https://privacy.firststop.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=PL

 

8. SKARGI

 

Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa ustawowe, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych, w szczególności w państwie członkowskim jego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

 

9. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 

Osoby poniżej 16 roku życia (“Osoby niepełnoletnie”) nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna. Bez takiej zgody nie gromadzimy danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe osób niepełnoletnich zostały przypadkowo zebrane, usuniemy je bez zbędnej zwłoki.

 

10. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

 

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania naszych praktyk ochrony prywatności oraz aktualizowania i wprowadzania zmian do niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Z tego powodu zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z niniejszą Polityką. Niniejsza Polityka jest aktualna na dzień „ostatniej aktualizacji”, który widnieje na górze tej strony. Będziemy traktować dane osobowe użytkownika w sposób zgodny z Polityką, na podstawie której dane zostały zebrane, chyba że uzyskamy zgodę użytkownika na traktowanie ich w inny sposób.