GEOMETRIA I ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ POJAZDU

Wykonanie zbieżności lub geometrii kół pojazdu to nieodzowna czynność służąca zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Polega na równoległym ustawieniu kół na każdej osi i samych osi względem siebie, regulując jednocześnie kąty pochylenia kół, zgodnie ze wskazaniami producenta pojazdu.

KIEDY NALEŻY USTAWIĆ GEOMETRIĘ?

W normalnych warunkach raz do roku lub co 15 000 km w celu wyregulowania rozbieżności spowodowanych niewielkimi uderzeniami lub po wjechaniu w dużą dziurę. Ustawienie geometrii kół jest niezbędne każdorazowo po założeniu nowych opon lub po wykonaniu rotacji (przełożenia opon przednich na tył i odwrotnie).

Tak samo ważne jest wykonanie badania geometrii i zbieżności kół po wymianie dowolnego elementu zawieszenia lub po najechaniu na większą przeszkodę.

Za każdym razem, gdy samochód nie reaguje wystarczająco szybko podczas zmiany kierunku jazdy lub samoczynnie skręca w danym kierunku, a także po zauważeniu znaczącego zużycia po jednej stronie opony należy odwiedzić nasz punkt, w którym dokonamy niezbędnych ustawień.

DLACZEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ GEOMETRIĘ KÓŁ

  • Gwarantuje idealne ustawienie zawieszenia pojazdu
  • Zapewnia jednolite zużycie opon, a tym samym trwałą przyczepność opon do podłoża
  • W sposób znaczący przyczynia się do wydłużenia czasu eksploatacji opon
  • Zapewnia bezpieczeństwo i komfort prowadzenia pojazdu

Częste wątpliwości

CZY GEOMETRIA TO TO SAMO CO WYWAŻANIE KÓŁ?

Nie, to nie to samo.

Geometria kół polega na równoległym ustawieniu kół na każdej osi i samych osi względem siebie, regulując jednocześnie kąty pochylenia kół w celu uniknięcia sytuacji, w której pojazd zbacza w jednym lub drugim kierunku, a także w celu zapewnienia komfortu jazdy i prawidłowej przyczepności opon, co przekłada się na bezpieczeństwo za kierownicą.

Wyważanie to proces mechanicznej regulacji kół, którego celem jest zapobieżenie wibracjom pojazdu bez względu na prędkość podróżowania, niezależnie od stylu jazdy.